Lưới lọc IMS cho đầu Group máy pha cà phê

250.000,0

Chúng tôi chuyên cung cấp nhiều dòng lưới lọc IMS cho đầu group các máy pha cà phê chuyên nghiệp