Núm vặn vòi hơi máy pha cà phê La CIMBALI -FAEMA

Chuyên cung cấp Núm vặn vòi hơi máy pha cà phê dùng để đánh sữa phù hợp CIMBALI M22-M29, CIMBALI SUPERAUTOMATICA M1-M2-M3, FAEMA SUPERAUTOMATIC X1