Tamper Delicio – 58mm

Tamper Delicio – 58mm – Bạc là sản phẩm nhỏ gọn, tiện ích và đơn giản dành để nén cà phê trước khi đưa vào máy pha cà phê.